Gövde Estetiği

Unutmayın ki her ne kadar ameliyat sırasında doku fazlalıklarınız çıkarılıyor olsa da gövdenin estetik ameliyatları kilo verdirme amacıyla yapılmaz sadece vücut yüzeyini düzenlemeyi hedefler.

Gövdeyi yukarıda köprücük kemiklerinin sağ ve solda oluşturdukları hat ile aşağıda kasık arasındaki bölge olarak düşünebiliriz.

Gövde estetiğinde tedavi edilen bölgeler.

Görsel Notu: Gövde estetiğinde tedavi edilen bölgeler.

Bu bölgede meme, karın, sırt ve bel bölgeleri ayırt edilebilir. Memeye yönelik tüm estetik cerrahi girişimler ilgili bölümde yer almıştır. Sırt ve bel bölgesinde yağ alma (liposuction) ve kemer lipektomisi (belt lipectomy) gibi aşırı kilo verme sonrası (post-bariatrik) ameliyatlar yer alırken önde karın bölgesindeki sarkmanın temel tedavisi karın germe ameliyatıdır.Özellikle aşırı kilo verme sonrası yapılan gövde şekillendirici ameliyatlarda olmak üzere kol ve uyluk bölgesinde yapılan ameliyatlar da kombine edilmektedir. O nedenle bu bölümde kol, uyluk ve kalça estetik ameliyatlarına da değinilmiştir.İple askılama teknikleri özellikle kalçada uygulanan ameliyat dışı tekniklerdendir ancak genellikle kısa zamanda geri dönüşümlüdür. O nedenle çok tavsiye etmemekteyim.

Gövdenin estetik ameliyatları gövdede görünür izler bırakır.İzlerin hangi bölgelerde kalacağı ameliyatın kapsamıyla ve hastadaki gövde deformitesinin derecesiyle ilgilidir. Sadece karın bölgesinde bulunan sarkma, karın germe ameliyatı uygulandıktan sonra genellikle bikini alanı içinde yer alan bir iz bırakırken, kol, uyluk, karın duvarı, bel ile kalçayı içine alan yaygın sarkma daha yaygın bir iz bırakacaktır.

Gövdenin estetik ameliyatları 2- 6 saat arasında değişen sürelerde uygulanmaktadır. Bu ameliyatları için kişinin vücut ağırlığının bir yıldan fazla süreyle sabit kalmasını ya da çok dar aralıklarla oynamasını isteriz. Bu durum kilo ile ilgili istikrarın devam ettiğini ve yapılacak ameliyatlardan sonra kişinin kendisine dikkat ettiğini gösterir.Özellikle vücut kitle endeksi adı verilen oranın (kilo/boyunuzun karesi) 30’ların altında olmasıönemlidir. Unutmayın ki her ne kadar ameliyat sırasında doku fazlalıklarınız çıkarılıyor olsa da gövdenin estetik ameliyatları kilo verdirme amacıyla yapılmaz sadece vücut yüzeyini düzenlemeyi hedefler.

Karın germe ameliyatı (abdominoplasti) gebelik sonrası geriye kalan karın sarkması veya kilo vermeye bağlı sarkmaların tedavi edilmesi için uygulanır.

Karın duvarı yüzeyden derine kabaca cilt, cilt altı yağ dokusu, ve karın kaslarından oluşur. Karın sarkmalarında cilt elastikiyeti azalmış, deri altı yağ dokusu değişmemiş ya da artmış ve karın kasları gevşemiş olarak gözlenir.Özellikle karın kaslarının ameliyat öncesi 1 aylık dönemde yoğun karın egzersizleri ile güçlendirilmesini öneriyorum. Buna rağmen karın kaslarındaki bombeleşmeyi gidermek amacıyla katlama (plikasyon) dikişleri adı verilen dikişler konur.O nedenle ameliyat öncesi özellikle ilk ayda karın kaslarını zorlayacak tüm aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Karın germe ameliyatında çıkarılan dokular ve rektus kasına konulan katlama (plikasyon) dikişleri

Görsel Notu: Karın germe ameliyatında çıkarılan dokular ve rektus kasına konulan katlama (plikasyon) dikişleri

Karın germe ameliyatında fazlalığı oluşturan cilt ve yağ dokusunun çıkarılması ve geride kalan karın dokusunun ilerletilerek kasık bölgesine dikilmesi ameliyatın geri kalan kısmını oluşturur. Fazlalıklar alındıktan sonra sarkmanın sınırlı olduğu hastalarda göbek deliğine müdahale gerekmezken özellikle üst karın bölgesinden fazlaca çıkarım gereken hastalarda aşağıya taşınan dokuda göbek deliğine yeni bir çıkış noktası oluşturulur.
Karın germe ameliyatında normalde bikini hattında ve göbek deliği çevresinde iz kalmakla beraber özellikle göbek deliğinin üstünde olmak üzere yatay eksende dokuların gevşek olduğu hastalarda orta eksene doğru da germe işlemi yapmak için dikine kesi hattı da uygulanır. Bu durumda çıkarılan doku zambak şekline benzediği için fleur de lis tekniği diye adlandırılmıştır.

Fleur de lis (zambak çiçeği) tekniğinde dik eksende de doku çıkarılarak üsy karında yatay eksende gerim sağlanır.

Görsel Notu: Fleur de lis (zambak çiçeği) tekniğinde dik eksende de doku çıkarılarak üsy karında yatay eksende gerim sağlanır.

Sonuçta kalacak olan iz ters T harfi şeklinde olacaktır.

Klasik karın germe (abdominoplasti) ameliyatında iz kasıkta iken fleur de lis tekniğinde ters T harfi şeklinde, ters karın germede ise kaburgaların bitim hizasına yakındır.

Görsel Notu: Klasik karın germe (abdominoplasti) ameliyatında iz kasıkta iken fleur de lis tekniğinde ters T harfi şeklinde, ters karın germede ise kaburgaların bitim hizasına yakındır.
Karın germe ameliyatı gerekli olduğunda ameliyatı kolaylaştıracak şekilde liposuction (yağ alma) ameliyatı ile kombine edilebilir.

Göbek deliğinin altında kalan alanda sınırlı bir sarkması olan, karın kasları daha gergin olan hastalarda göbek deliğinin yerini değiştirmeksizin sadece cilt ve yağ dokusunun alındığı hastalarda miniabdominoplasti yani mini karın germe adı verilen bir ameliyat yapılır. Bunda kalacak olan iz daha sınırlıdır.

Kalçanın ya da poponun estetik cerrahisi temel olarak dikleştirme ve hacim değişikliği amacı taşır ve buna yönelik çeşitli ameliyat biçimleri tanımlanmıştır.

Kalça, kıç ya da popo olarak adlandırılan bölge yukarıda bel ve aşağıda uylukla sınırlanmış alanı kapsar.

Kalça ya da poponun üst ve alt sınırları.

Görsel Notu: Kalça ya da poponun üst ve alt sınırları.

Zeminde kalça ekleminin hareketini sağlayan oldukça kuvvetli kaslar ile bu kaslardan gelen damarlarla çok iyi kanlanan bir deri ve deri altı dokudan oluşur. Kalçanın özellikle kadında kendine has bir tümseği olması beklenir. Bu tümsek sportmen vücutta genellikle kalçanın üst yarımında yerleşir ve kalçanın estetik cerrahisinde temelde bu yapının oluşturulması hedeflenir. Bu amaçla bölge silikon protezlerle desteklenebileceği gibi yağ enjeksiyonları ile de doldurulabilir. Selülit ve büyüklük şikayeti olan hastalarda ise cilt elastikiyeti dikkatlice değerlendirilmelidir. Bu tür hastalarda liposuction (yağ alma) tekniği ile kalçayı küçültmek ve şekillendirmek mümkün olsa da elastik bir cilde sahip olmayan hastalarda sarkmaya neden olabilir.

Kalçanın silikon protezle dikleştirildiği ve hacim kazandırıldığı hastalarda ameliyat sonrası erken dönemde yoğun fiziksel aktiviteden kaçınmasınıöneriyorum.Özellikle birinci ayın sonuna kadar bakımla ilgili çeşitli önerilerim olmaktadır.

Kalça dikleştirme ameliyatı açısından en iyi hacim ve diklik sağlayan yöntem silikon protez yerleştirilerek yapılandır.Silikon protezle yapılan dikleştirme kalıcıdır. Silikon protez, her iki kalça arasında yer alan kıvrımda oluşturulan 3-5 cm’lik kesiden girilerek gluteus maksimus kası altında bir cep oluşturulmasını takiben bölgeye yerleştirilir.

Silikon protezle kalça dikleştirme ameliyatı

Görsel Notu: Silikon protezle kalça dikleştirme ameliyatı

Bu ameliyatlar özel ekipman ve tecrübe gerektirir. Cilt altına yapılan protez yerleştirme ameliyatlarından sonra gerek erken dönemde gerekse geç dönemde implantın çıkarılmasını gerektirebilecek ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğinden bugün daha çok kas altına protez yerleştirme tercih edilmektedir. Protezle dikleştirme sonrası yara hattında enfeksiyon olmasını engellemek için hasta iyi bir bakım uygulamalıdır. Ameliyatın sonunda deri altından gelen ve altta birikebilecek kirli kanıçeken dren isimli hortumlar olacaktır ve ameliyatın ertesi günü bunlar alınmaktadır. Yine ameliyat sonunda yaklaşık üç hafta takmanızı istediğim bir korseniz olacaktır. Kalçanızın üzerine birinci haftadan sonra daha rahat oturabilirsiniz ancak oturup kalkarken dikkatli olunmalıdır. Protez zamanla içinde bulunduğu cepte etrafında oluşacak bağ doku kapsülü sayesinde yerleşir.

Kalçanın silikon protezle büyütülmesi planlanan hastalarda derideki özellikle selülite bağlıçöküntülerin giderilmesi amacıyla yağ enjeksiyonu da uygulanabilir. Yağ enjeksiyonu silikon protez uygulanmaksızın da kalçayı dikleştirmede kullanılabilir ancak etkisi büyük ölçüde geri dönüşümlüdür.

Yağ enjeksiyonu ile kalça dikleştirme ameliyatı.

Görsel Notu: Yağ enjeksiyonu ile kalça dikleştirme ameliyatı.

Ancak yapay dolgularla silikon protez cerrahisi uyumlu değildir ve kesinlikle birlikte uygulanmamalıdır. Ciddi enfeksiyonlar ve akıntıya neden olabilir. Kalçada yağ dokusu kalınlığı fazla olan hastalarda özellikle basen ve uyluk bölgeleri ile kombine olarak liposuction ameliyatı ile küçültme uygulanabilir.

Uyluk ve kol bölgesi estetik ameliyatlarıçoğunlukla gövdenin diğer estetik ameliyatlarına kombine edilir. Bu ameliyatlar iyileşme süreci gövdenin diğer ameliyatlarına göre daha hızlı ve ağrısızdır.

Uyluk ve kol germe ameliyatları genellikle tek başlarına değil de karın ve bel bölgesindeki sarkmalarla beraber ameliyat edilir ve ameliyat süresi 7-8 saati bulabilir. Bu ameliyatlarda karın dokusu aşağıya orta eksene, uyluk ve koldaki sarkmış deri ise yukarı yönde çekilerek deri altındaki fasya isimli zar tabakalara adapte edilir.

Aşırı kilo verme sonrası sarkmaları olan hastada karın ve uylukta germe eksenleri.

Görsel Notu: Aşırı kilo verme sonrası sarkmaları olan hastada karın ve uylukta germe eksenleri.

Uyluk ve kol germe ameliyatlarında temel prensipler birbirine benzer ve her iki ameliyatta da iç tarafta kalan kesi izleri kalacaktır. Sarkmanın aşırı olduğu hastalarda kesi hattı koltukaltı ya da kasık bölgesine doğru kayabilir. Hafif sarkmalarda ise koltukaltı veya kasıkta yatay bir iz kalırken sarkma derecesi arttıkça sırasıyla kolda dirsek eklemine, uylukta ise diz eklemine yaklaşan iç yan kesi hatları da gerekebilir ve bu durumda kalacak iz T harfi şeklinde olur.

Uyluk ve kol germe ameliyatında kalan izler

Görsel Notu: Uyluk ve kol germe ameliyatında kalan izler

Uyluk ve kol germe ameliyatlarında gerektiğinde, sınırlı olmak kaydıyla liposuction (liposakşın, yağ alma) ile kalın olan yağ tabakası inceltilebilir.Özellikle diz çevresinde liposuction daha ideal sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır.

Özellikle kol germe (brakioplasti) ameliyatında işlevleri olumsuz etkilememek adına aşırı gerginlikten kaçınılmalıdır.

Bel, basenler ve sırt bölgesinde kilo verme sonrası sarkmaların tedavisinde kemer lipektomisi (belt lipectomy) adı verilen bir ameliyat uygulanır. Burada sırt ve beldeki katlantıların toparlanması ve kalçanın da daha yukarıçekilmesi hedeflenir.

Gövdenin estetik ameliyatları içerisinde arka ve yan yüzü ilgilendiren kemer lipektomisi, genellikle karın germe ameliyatı ile beraber uygulanır. Ancak, hastanın dahili sorunları varsa kemer lipektomisi ayrı bir seansa alınabilir.
Kemer lipektomisi, ön yüzde uygulanan karın germe ameliyatının arka yüzdeki paraleli gibi görülebilir. Buradaki temel fark dokuların, karın dokusuna göre daha gergin oluşudur. O nedenle planlama sırasında aşırı gerginlik oluşmasından kaçınılmalıdır. Bu bölgedeki kesi izleri de büyük ölçüde bikini hattında kalmaktadır. Kürek kemiği bölgesindeki sarkmalara kemer lipektomisi etkili olmamaktadır. Bu sarkmalar ayrı bir kesi izi olmak kaydıyla elips şeklinde çıkarılırlar.

Gövde ön ve arka yüzündeki gerim eksenleri.

Görsel Notu: Gövde ön ve arka yüzündeki gerim eksenleri.

Gövdenin estetik ameliyatlarından önce detaylı hasta görüşmesi ve muayenesi özellikle önemlidir. Hastada çeşitli ölçümler yapılarak sorunlar tanımlanır, tedavi planlaması da birlikte yapılır.

Gövdenin estetik ameliyatları uzun sürebilen ameliyatlardır.Özellikle 5 saatten uzun sürecek ameliyatlardan sonra hastanın bir gece boyunca ağırı kontrolü ve sıvı elektrolit desteği açısından yoğun bakım ünitesinde kalmasınıöneriyorum.

Gövdenin estetik ameliyatlarından önce yapılan görüşmede hastalarımın daha önce geçirdiği ameliyatları ve önemli hastalıkları sorgulamaktayım.Özellikle karın bölgesi ameliyatı geçiren hastalarda kesi izlerinin konumu planlamada önem taşır.Örneğin karnın sağüst sınırında yer alan safra kesesi ameliyatı izi karın germe ameliyatının ters karın germe şeklinde yani iz karın üst sınırında kalacak şekilde planlanmasını gerektirebilir. Alt tarafta yapılacak kesiler nedeniyle derinin beslenmesi bozulabilir. Yine laparoskopik yani kapalı teknikle karın içi ameliyatı geçirmiş hastalarda ameliyat sırasında göbek deliğinin gövdeye bağlantısını sağlayan dokular zarar görebilmekte ve dolayısıyla karın germe ameliyatında yeri değiştirilen göbek deliği kaybedilebilmektedir. Hastalarıma bununla ilgili yedek planlamaların da bilgisini veriyorum.Çünkü göbek deliği karnın estetik görüntüsü içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Gövdenin estetik ameliyatlarının kombine edilmesi, önemli dahili hastalıkları olan hastalarda sakıncalı olabilir.Özellikle uzun süreli kontrolsüz diyabet, karaciğer hastalıkları, hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi hastalıklar bu tür büyük ameliyatlarda tehlike yaratabilir.

Gövdenin estetik ameliyatlarından önce hastalarımın sigarayı bırakmalarını talep ediyorum. Sigara kullanımı doku beslenmesini bozarak yara hattında ayrışmalar, enfeksiyon veya doku kayıplarına yol açabilir. O nedenle en azından 1 ay öncesinden sigara ve diğer tütün ürünlerinin bırakılması uygun olacaktır.

Gövdenin estetik ameliyatlarından sonra hastalar günlük aktivitelerine kendilerini yormadan aşamalı olarak dönmelidirler.

Gövdenin estetik ameliyatlarından sonra yara iyileşme süreci yaklaşık 2-3 hafta arasında sürer. Dikişler vücut tarafından eritilen dikişler olduğu için ayrıca bir dikiş alma sürecine gerek olmaz.Özellikle karın germe ameliyatını takiben hastalarımdan, karın dikişlerini zorlamamak adına birkaç gün hafif öne eğilerek yürümelerini istiyorum. Karın kaslarını zorlayacak iş aktivitelerine (süpürge kullanmak, ağır kaldırmak gibi) en az 1 ay sonra ve aşamalı olarak başlanmasınıöneriyorum. Karın egzersizlerine ise 1,5 aya doğru yavaşça geçilebilir.

Gövdenin estetik ameliyatlarından sonraki erken süreçte ameliyat sahasında birikebilecek kirli kanı dışa taşıyan dren isimli hortumlar deriden çıkacaktır. 2-3 gün içinde drenler çekilerek hasta daha da bağımsız hale getirilir.

Gövdenin estetik ameliyatlarından sonra tüm ameliyatlardaki gibi istenmeyen sonuçlar (komplikasyonlar) ortaya çıkabilir. Bunların yönetiminde doktor hasta ilişkisi son derece kritik bir önem taşımaktadır.

Gövdenin estetik ameliyatlarında erken dönemde rastlanabilecek temel sorunlar şunlardır:

  1. Deri altında kan birikimi (hematom): Genellikle kuvvetli ıkınma, öksürme gibi gövdede kan basıncını ani olarak artıran durumlar nedeniyle ufak bir damardan ya da damarlardan sızıntı tarzında ortaya çıkan kanamalardır. Gövde drenleri bu kanı almak için yeterli olmuyorsa hastanın ameliyathaneye alınarak kanın boşaltılmasını ve yeniden kanama kontrolünü gerektirebilir.Özellikle karın ön duvarında perforatör adı verilen ve alttaki kaslardan deriye uzanan çok sayıda kuvvetli basınca sahip damarlar yer alır. Bunların herhangi biri ciddi bir kanama odağı haline gelebilir. Genellikle biriken kanın tahliyesinden ve kanama kontrolünden sonra hastalar gayet iyi iyileşirler.
  2. Yara hattı problemleri: Yara hattında enfeksiyon ve yara hattı ayrışması tüm ameliyatlarda olduğu gibi yüz germe ameliyatlarında da oluşabilir. Yara kenarları temizlenerek antibiyotik tedavisi başlanır ve tekrar dikişler konması gerekebilir. Karın germe ameliyatı yapılan hastada göbek deliği çevresinde de yara iyileşme sorunları ve göbekte kısmi kayıplar oluşabilir. Bu durum göbek deliği için yeni hazırlanan deliğin küçük oluşu, deliğin normale göre çok yukarıda açılması, önceden laparoskopik cerrahi girişim geçirme, göbek fıtığı ameliyatı geçirmiş olma gibi faktörlerden etkilenir. Göbeğin kaybedilmesi durumunda ölü dokular temizlenerek yerine yeni bir göbek çukuru oluşturulur.
  3. Derin ven trombozu (DVT) ve kan dolaşımına pıhtı karışması (emboli): Kanın akışkanlığının azalmasına bağlı olarak pıhtı oluşumu özellikle belli yaşüstü ve dahili sorunları olan hastalarda daha sık olmak üzere görülebilen sorunlardandır. Hiç bir sorunu olmasa da bazı hastalarda özellikle yoğun liposuction tipi cerrahiler uygulandığında derinde yer alan toplar damarlarda pıhtı (tromboz) oluşumu ve bundan bir parçanın koparak genel kan dolaşımına girmesi ve belli organlarda hayati damarları tıkaması (emboli) söz konusu olabilmektedir. Bununla ilgili olarak ameliyat öncesi çeşitli önlemler almaya rağmen bu tür sorunlar ortaya çıkabilmektedir.Özellikle aşırı yağ aldırma talebi bulunan hastalarda 6 litreden fazlası DVT ve emboli oluşum açısından riskin artmasına yol açabilir. Bu tür hastalarda ameliyat sonrasında verilecek sıvı miktarını daha yüksek tutuyorum. Kan pıhtısının embolisi dışında yağ dokusu da damara kaçarak yağ embolisi şeklinde aynı sorunlara yol açabilmektedir. Bazı ek tıbbi önlemler (kan sulandırıcı ilaçlar, korse, dizin 10 derece bükülü yatması gibi) ile hastalarda bu riski azaltmaya çalışıyorum.
  4. Silikon protezin çıkması ya da enfeksiyonu: Kalçanın silikon protezle dikleştirildiği ameliyatlarda uygun tabakaya yerleştirme işlemi uygulanmazsa protezin kayması ve dikiş hattını açarak çıkması söz konusu olabilir.Özellikle ameliyatın erken dönemlerinde yoğun fiziksel aktiviteden kaçınmak bu nedenle önemlidir. Bölge olarak makata (anüs) yakın olması nedeniyle ameliyat öncesi temizliği iyi yapılmamış hastalarda protez enfeksiyonları görülebilmektedir. Bunun bir nedeni de iltihaplı akıntılı pilonidal sinüs ya da fistül türü problemleri olan hastalarda açılan cebin bu sahaya yakınlığıdır. Protez enfekte olduğu takdirde çıkarılmalı ve bir süre hazırlanmış olan cep temizlenene kadar yeniden protez yerleştirilmemelidir.
  5. Yetersiz düzeltme: Estetik ameliyatların ortak olası sonuçlarından biri de ilgili şikayetin yeterli düzeltilememesidir. Planlamanın iyi yapılmadığı hastalarda özellikle kullanılan ekipman da yetersiz ise bu sonuç beklenebilir. Bu tür durumlarda da sorunun çözümü için adres yine estetik cerrahınızdır.


Estetik Ameliyatlar

Estetik Acıbadem